RKLM

STR

SOMA (ŞEHİT OĞLU ŞEHİT)

Şehit dediğin sadece asker değil
Şehit sadece mümin değil
Şehit sevdiği için canını verendir
Öyleyse Somali'dekiler de birer şehit
Hem de ŞEHİT OĞLU ŞEHİT

Bir lokma ekmek parası için ölen
Sevdiklerinin yüzünü güldürmek için
Canını ömrünü yoluna seren Şehit
Hem de ŞEHİT OĞLU ŞEHİT 

Yorumlar

RLKMS