ATA'YA SAYGI( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK)


Nice ömürler geldi geçti
Dünyadan nice canlar yitip gitti
Her hikaye farklı, her hikaye başkaydı
Tabi anlayana

Kimi hayalleri uğruna savaşır
Hedefine ulaşmak için gece gündüz çalışır
Çabalar ve istediği mertebeye ulaşır
Lakin şimdi başka bir hikaye var
Hem de çok başka 
Öyle sadece büyük değil 
Ardında bir ulusun canını, şanını
Neslinin bekası için hayatını adamış
O büyük Ata’nın BÜYÜK ÖNDER’in hikayesi bu


Bugün 10 Kasım 2015, tam 77 yıl geçmiş
Geçmiş geçmesine ama vatanın her karışında
Şehit kanıyla sulanmış her bir zerresi bu ulusa 
Onun adını fısıldıyor, kulaklarımıza
Gideli 77 yıl oldu, Dünya’nın en büyük önderi
Nice savaşlar nice kavgalar verdi, bu uğurda
Daha da önemlisi bir ömür verdi, ülkeye
Hayatını bu ulusun ömrüne ekledi ve gitti
Ve gitti gideli durmadan sönmeden yılmadan
Dalganan bir Albayrak astı, göklere
Kartalların Şahinlerin boyun eğdiği bir bayrak

Kim, neden, ne için bir ömür verirdi ki?
Bunun elbet bir sebebi olmalıydı.
İşte her ne ararsanız arayın cevabı yoktu, bunun
Tabi hürriyetten başka
Diyebilirdi, bana ne?
Diyebilirdi, ne olursa olsun?
Ben Selanik’i zaten kaybettim, Anadolu’da neymiş?
Ama demedi, 57 yıllık hayatı boyunca
Ve vazgeçmedi, milletine layık bir cumhuriyeti kurmaktan
19 Mayıs 1919 günü ayak basmıştı, yurduna
Bir kurtuluş doğdu yurda o gün 
İşte o gün, güneş yurda Samsun’dan doğuyordu
Bu güneşin doğuşu değildi aslında
Bu tamamıyla Aziz Türk Milletinin dirilişiydi
Boynu bükük perişan milletin
Vatan ve özgürlük adıyla ayağa kaldırandı, o
O büyük Önder 
Mareşal Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ten başkası değildi

Bir tarihin bittiği yerde yeni bir tarihi başlatandı, o
Şimdi o tarih bağrında niceleri yaşatıyor
Nice kemaller, nice mustafalar yetiştiriyor

İnsanlar nedenli yadırgasalar bile
Biz seni biliriz Atam
Halkın için en iyi olanı düşünürdün, sen
Ve kimileri senin kararları tek aldığı söyler
Ve hatta ne denli tarihçiler var ki;
Seni kendi emelleri için kullanırlar
Öyle iyi niyetli olsalar iyi
Halkın kafasını karıştırmak bir yana 
İnsanları Atasını sorgulatmak, 
Hatta nefret etmesi gerekir, gibi düşüncelere kaptırıyorlar
Ve maalesef Atam birçok evladında bu hataya düşüyor

Ne diyorlar;
Alfabe Latin
Şapka Yahudi
Laiklik Fransız
Kanunlar İsveç
Ve işte gülüyoruz ağlanacak halimize
İnkılap dediler sustular
Ve verip veriştirdiler, Ataya 
Ama hiçbiri neden bu denli geri kaldığımızı 

Neden bu densizlere bağlamadı
Neden Atasını hazmedemeyen bir gençlik yetişti, bu ülkede
Çünkü bilmedi, millet; bilmedi, devlet
Yenemedi, ezemedi şu cehalet denen yılanın başını
Şüphe elma içindeki kurt gibidir, için için kemirir bizi 
Ama bilgi, şüpheyi siler; cehaletin önüne geçer


Eğer sen bilmezsen Ata’nı, 
Sen bilmezsen Ata’nı tutar Mason dersen 
Şuursuzca o zaman ne bu ülke çağdaşlığa erer,
Ne de başımız boynumuzda kalır

İnsan öğrendikçe seviyor, bir başka hayranlık besliyor Ata’sına
Hele mason diyen ecnebilerin niyetine, 
Ata’nın duruşu mason yerine 
Türklerin Hakanı BİLGE KAĞAN DURUŞU’da olunca
Atasının milletine, tarihine, önderlerine ne kadar bağlı olduğunu anlıyor
Ve daha bir başka seviyor, ATASINI

Atam evlatlarının bir çoğu Latin harflerini sorguluyor,
Ama bilmiyorlardı ki, Osmanlı zamanında yazı dilinin Farsça
Konuşma-okuma dilinin Türkçe(latin harfleriyle) olduğunu,
İşte bunlar hep cehalettendi, ATAM

İnsanlar şapka Yahudi, Laiklik Fransız diyorlar
Ne ara cansız varlıklar dünya aleminde yurt sahibi olmuş
Yeni nesil gittikçe batıyor, sadece kendi batmıyor, 
Battıkça daha kaç kişiyi kendimle batırabilirimin hesabını yapıyor
Cehalet bulutları geziyor üzerimizde, yılanın başı giderek büyüyor
İnsanlar şapkanın kıyafet, laikliğinde insani bir kavram olduğunu bilmiyorlar
İnsan olan zaten laiktir, bunu Büyük Osmanlı Tarihinde defalarca okuduk
Halen okuyoruz ama Atamıza tarihimize inanmıyoruz
Biz insandık bir zamanlar insanlara zülüm edenler de insandı
Ve şimdi biz o insanlığı, zülümkarlardan öğrenir olduk
Neden mi?
Çünkü kendimizi unuttuk

Atam şimdi seni biraz güldüreyim,
Bunlar kanunlarında İsveçli olduğunu sanıyorlar
Ama ademoğlunun kanun babasının 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN olduğunu çabuk unutuyorlar
Ne diyelim Atam; adını zaten bundan almadı mı?
Avrupalılar gelip özellikle incelemediler mi, kanunları?
Ha onu da söylemek gerek cahiller bilsin o vakitler
İsveçler bir İskandinavya ülkesiydi, adı sanı yoktu
Hür değil ve dahası medeniyete uzak bir milletti
Ama Osmanlı sadece değil Selçuklular hatta Göktürkler, Hunlar
Aslında Çağdaşlık bizim genlerinizden bir tanesiydi
Ama biz cehaletten onu fark edemedik

Şimdi de şu şapka kanunu yüzünden 
Birçok kişinin asıldığını söylüyorlar,
Bunu da ayrı anlatmak lazım
Atam Millete açtığın yol öyle açıktı ki
Kendini din adamı olarak zanneden
Sözde din adamları milleti vaaz ile kandırıp 
İsyana teşvik etmeleri bunun en açık nedeniydi
Onlar şapka kanunu yüzünden değil
Şapka giyinmedikleri için değil
Ayaklanıp halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle asıldılar
Din adamları denen kendini bilmez meczuplar
Dini öyle amaçlar için kullandılar ki
Atam tedbir alıp hemen tekke ve zaviyeleri 
Sonra Halifeliği kaldırman bu hüsranın önüne azda olsa geçti
Bununla biter mi, Atam? Bitmez tabi ki
Bu seferde din düşmanı derler
Mason derler halt ederler
Nice mason odalarını tek çırpı da kapattırdığını 
Hiçbiri dile getirmez
Hoca efendi dediğin nice kişilerin Amerikan, İngiliz
Rus maşası olduğunu öğrenmeleri 
Cehaletlerini kaldırır mı, bilemem ama
Cehaleti hobi olarak yaşayanlar 
Ömürlerinde bu vatanın bu güzel yurdun
Güzelliklerini göremeyecek

Atam gideli 77 yıl olsa da
Göklere diktiğin Alsancak 
Senin yaktığın o büyük meşale halen yanıyor
Ve yanmaya da devam edecek, buna söz veriyoruz
Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yılmadan
Gideceğimize ANT İÇİYORUZ
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Cehaletin resmi


masonluk değil bilgelik BİLGE KAĞAN DURUŞU

BİLGELİK ATA'NIN ATA TÖRESİ


Yorumlar

Popüler Yayınlar