AH PEDER AH! ZÂLİM PEDERAh peder, zâlim peder
Garibim âhımı aldın, peder
Zevat önüne serdin, beni
Hak mâlik peder


Gâzuba mahlası, ağır peder
İt kervana kattın beni, hâin peder
Çakalın sırtlan inine soktun, peder
Zehir ettin hayatımı, keriz peder


Garabeti ömrüme kattın, peder
Sanma ki anlamam, huysuz peder
Sanma ki kabullendim, hâlik peder
Sanma ki zelillendim, görmez peder

Viran olup yıldım, hayatımdan
Böyle dostun varsa bana, düşman ol peder
Ah peder ah! Başım taşlara gelesi peder


Taş olsa idim, çatlamış ufalanmış idim
Gök olsam, yere çökmüş yarılmış idim
Yer olsam, kızıl girmiş püskürmüş idim
Azabeti bol, kendinden menkul peder
Ah peder ah! Hayatı zindan eden peder


Osman da derdi, büyük buldu
Bir pederi var ki,
Onu balık etti
O ise sudan bezdi
Hakkı idi ki, lağım suyu
Yanında zemzemdi
Gafleti attı, huzura yetti

Amma gel gör ki,
Pederin küfründen kaçamadı
Ah peder ah,
Ben akılsız biçar Osman
Sen koca bilmem ne...

Ceza idin, bana
Bir evlat bir gece pederi için, ne düşünür
Hepsi bende, menkul
Sokma beni kör derin kuyuya
Çıksak ne ki,
Bizden adam olmaz
Zehir zemberek bağıra


Ah peder ah!
Ben ne ettim, sana
Ne kötülük ettim ki,
Reva gördün, bunu bana

Söven başkası olsa
Konuşmaz küser idim
Çok zorlar ise kavga eder idim
Yetmedi mi? Boğar bozar idim

Bana zulmü hak gören, hâlik peder
Ah peder Ah!
Dünyalığımı başıma geçiren
.....
Zâlim peder

Yorumlar

Popüler Yayınlar