OSMAN SORAR, SÜLEYMAN SÖYLER


Osman ki sorar;
Senin gücün asırlarca anlatılsın
Her canlıya, her yaratığa üstünlüğün vakıf olsun
Hepsi varlığından korksun
Sen gel, bir asaya dayanıp can ver 

Ne hikmet ki, kurtçuk asayı çürütmese
Kimse, hiç kimse öldüğünü anlamayacaktı 
Korkudan yanına yaklaşamayacaklardı
Yaklaşmayınca da öldüğünü bilemeyeceklerdi
Söyle! EY SÜLEYMAN söyle
Nedir bundaki hikmet, nedir bundaki himmet?

Ve SÜLEYMAN SÖYLER;
Bilirsin güç ALLÂH'ındır
Himmeti de, hikmeti de onundur
Biz ondan geldik
Onun verdikleriyle vakıf bulduk
Ve sonunda yine ona döndük

Bilirsin Ey Osman!
Her şey ona aittir, yalnız onun
Biz aracıydık, temsil ettik
Sonra vakit doldu, teslim ettik
Her şey onunla baki, onunla haki
Adalet ki onunla hak
Her şey ondan geldiği gibi
Yalnızca tekrar, ona dönecek
Ve yine onunla kalacak

Yorumlar

Popüler Yayınlar