RKLM

STR

SENSİZLİK OLMASIN

İstersen yeni nutuklar
Dizelerim adına
Nice şiirler gelir dilime
İstersen hikâye olur
Yazılırım kitaplara
Lakin sonu
Sensizlik olmasın

Yorumlar

RLKMS