RKLM

STR

BURADA BİLİN

Yerin Karacaoğlan'ım yerin
Osman’ı da burada bilin
Yad ellere vardığın zaman,
Osman’ı da burada bilin


Ağacın iyisi özünden olsun
Yiğidin iyisi sözünden olsun
Benim gönül dediğim,
Yar elinden olsun
Osman’ı da burada bilin

Gafil olmaz, Osman bu söze
Karacaoğlan da durur, bu sözde
İyisi can yaverim
Osman’ı da burada bilin

İkimize de kast eden karagözlü bir yar
Methiyeler dizdik, adlarına biz
Nice dertler geldi, göçtü de gitti
Ağlama karacam, şahım benim
Osman’ı da burada bilin


Yorumlar

RLKMS