MÜKEMMELLERİN MÜKEMMELİ


O gün sınıfta şiir okudum 
Arkadaşlarım çok beğendi ve bana;
“Mükemmelsin dediler”
Ben kabul etmedim

Mükemmel nedir neye denirdi, ki?
Bana göre mükemmel olan 
Okuduğum şiir ya da söylediğim sözdü.

Şiir; 
“Hayır, ben değilim
Asıl mükemmel olan
Beni yazan şairdir” der

Şair ise;
“Hayır, ben olamam 
Asıl mükemmel olan
Beni yaratan ve bana bu özelliği verendir” der

Evet, çok doğruydu
Asıl mükemmel olan 
Mükemmellerin mükemmelidir.

Osman der ki
Hakkı Teala'nın mükemmelliği tartışılmaz
Kulların mükemmelliği ise ifa edilmez
Mükemmellik dediğin Yaradana mahsustur

Yorumlar

Popüler Yayınlar