HAKİKAT


Felek der ki, bana
Ey Osman 
Bil ki, öleceksin
Ölüm, her an yanı başında
Bir dikili taşın olacak

Sakın ben hiç ölmem deme
Bir tek sana kalmaz dünya
Her yaşayan fani gibi,
Ölümü, sen de tadacaksın

Ne bilirsin bugün yarın
Mühletin doğduğu an
Ebedin toprak,
Hakikatin ölüm olacak

Şu toprağa bir baksana
Atan, deden her an orada
Her yaşayan fani gibi,
Hakikati göreceksin

Osman der ki,

Ben de yolcuyum,
Dünyaya konuk oldum,
Yarın gideceğim
Her canlı nefes gibi,
Hakikati göreceğim

Bilirim ölüm son değil,
Dünyalığın bittiği 
Ahirin başladığı an
Konup göçen 
Her mahluk gibi,
Hakikati göreceğim

Hayat dediğin nefes almak
Bugün varım, yarın yokum
Kesilir nefes, ömür biter
Hakikati göreceğim

Ölüm dediğin, ince çizgi
Ha öldüm, ha öleceğim
Şimdi burada, belki bu an
Hakikati göreceğim

Fani Osman bir gün ölür
Dertleri dünyaya kalır
Azrail(AS)’e boyun eğip
Hakikati görür bir gün

Yorumlar

Popüler Yayınlar