RKLM

STR

ESEREvet, o dizeler
O mısralar 
Benim eserim
Lakin ben de
O yüce Mevla’nın eseriyim.

Yorumlar

RLKMS