RKLM

STR

YİNE BENDE

Ne kadar çeksem de
O malum cefayı
Anlamazdı o zalim
Çektiğim yine efkârdı
Ben ne kadar
Narına engel olsam da
Hata yine bendeydi
Yine bende

Ne kadar koysam da
Ömrümü
Ancak yıkmayı bilirdi
O büyük hayali
Ne kadar engel olsam da
Bu tarumar yıkışa
Hata yine bende olurdu
Yine bende

Yorumlar

RLKMS