RKLM

STR

TEBRİKLER İYİ HALT ETTİN


Yeni filizlenen bir dal parçasıydım, ben
Yeşermiş dalımı kopardın, benim

Bütün ışıklarımı, umarsızca söndürdün
Hayatımın heyecanını bile aldın, elimden

Tebrikler iyi halt ettin

Yorumlar

RLKMS