RKLM

STR

SENİN NEYİNE


Viran yere, bülbül oldun ya
Bülbüllük, senin neyine
Boş yere, mecnun oldun ya
Mecnunluk, senin neyine

Geçtiği, nice yollara
Toz, oldun ya
Sevme, ey gönül
Sevmek, senin neyine

Har olduğun, dünya ya
Niye tekrar, dönersin
Kör olduğun, o yüze
Bakmak, senin neyine

Katlini veren, o yarene
Bülbül olur, yine kanarsın
Katiline yüzün, dönüp bakma
Bakmak, senin neyine

Nice, dertler ekti
Nice, yara etti
Boğdu, yüreğini halt etti
Kara bahtına, kemde ekledi
Söylesene, kemlik senin neyine

Osman yine düştü, nazarına
Eğdi başını yere baktı, âhuzarıyla
Her derde, derman
Verilmiş, meğer
Söylesene, ey Osman
Derman, senin neyine

Yorumlar

RLKMS