GÖNÜLLERE DOKUNSUN, YETER


Şiir der, bazıları
Şiir dediğin, "Kafiyeli" olmalıymış
Kağıt üzerinde, güzel durmalıymış
Göze hoş, görülmeliymiş
Evet öyle derler lakin,
Şiirin ne anlattığı ne söylediğini
Şairin her dizeye, her satıra işlediği
Belki de uykusuz kalarak dokuduğu
O şiirler, ne anlatıyor 
Ona hiç bakmaz

Onlara hitap eden, 
Sadece zahirlik
Dış görünüş ama bilmezler
Özün, ne denli olduğunu

Kimi zaman, hüzün barınır
O şiirin mısraları arasında

Kimi zaman neşe
Lakin dış görünüşe, odaklananlar
Bundan bihaber
Bu sebeple çok hata yaparlar

Ve Osman der ki, şiir dediğinde
Kimi zaman hüzün 
Kimi zaman neşe olsun

Anlaşılmasına anlaşılsın da

Kafiyeli olması, mühim değil
Gönüllere dokunsun, yeter

Yorumlar

Popüler Yayınlar